Zdalny odczyt
liczników
Przypominanie
o konserwacji
Wzywanie serwisu
Zamawianie towaru
 
 
 
 
 
 
 
 

System potrafi przypominać użytkownikowi oraz serwisowi o konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia.

Konserwacje wyznaczane są na podstawie odczytów aktualnego licznika maszyny i daty (co pierwsze nastąpi).

Serwis może oczywiście zmienić ustawienia dla konkretnej maszyny tak żeby przeglądy wyznaczane były tylko wg licznika lub

tylko wg daty, daje to możliwość wygodnego dostosowania się do potrzeb serwisu.

W maszynach maszynach marki Canon komunikat może być wyświetlony bezpośrednio na urządzeniu.